HUMNA HR

ŞİRKETLERİN EN DEĞERLİ YATIRIMI OLAN
İNSAN KAYNAĞININ VERİMLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
OLARAK ARTIRMAYA ODAKLANAN PRATİK VE
KAPSAMLI BİR DİJİTAL UYGULAMADIR.


Amacımız, insan kaynakları yönetiminde mizaç temelli, liyakate dayalı,
evrensel bakış açısına sahip, insan odaklı, bütüncül ve
yenilikçi bir yaklaşım oluşturmak.

“Liyakat, görevin gerektirdiği yeterlilik, yetkinlik ve
davranışsal olgunluk değerlerinin tümüdür.”YAKLAŞIMIMIZ

HUMNA HR, 16 yıllık bilimsel çalışmalarla oluşturulmuş 9 tip mizaç modeli uygulamasıyla insanın kaynağına inip, bireysel farklılıklarını tespit eden ve bireye özgü eğitim ve danışmanlık çalışmalarıyla devam eden bütüncül yaklaşımı ile etki ve verimliliği arttırır.

HUMNA HR, insan kaynağının bireysel farklılıklarını, yapısal potansiyeline ait mizaç profilini ve zihinsel yetenek alanları ve edinsel performansına ait sosyal beceri, davranışsal olgunluk değeri ve yetkinlik parametreleri ile bütüncül olarak analiz eder ve değerlendirir.
Dijital altyapısıyla hizmet veren HUMNA HR’a yöneticiler, çalışanlar ve İK uzmanları katılım sağlayabilirler.

UYGULAMA ALANLARI 

Yönetici & Çalışan Analizleri

Liyakat
Analizleri

Danışmanlık ve Eğitim İhtiyaçları Analizi

İşe Alım Süreçleri Yönetimi

İnsan Kaynakları
Risk Haritası

Ekip Oluşturma ve Geliştirme

Terfi ve Kariyer Planlaması 

Yetenek Keşfi ve
Gelişim

Kurum Kültürüne
Uyum

FAYDA VE FARKINDALIKLAR

Kendi potansiyelini, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme
Eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını fark etme
Yöneticilerin, ekip arkadaşlarının ve kurumunun beklentilerini fark etme
Bireysel farklılıkları tanıma, farklı mizaç yapısına sahip kişilerle iyi iletişim kurma
Doğru ve hatalı davranışlarının temel motivasyonlarını keşfetme
Liyakate dayalı bir İK yönetim anlayışı içerisinde güvende ve huzurlu hissetme
Çalışma, sosyal ve aile yaşamlarını daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde organize edebilme

Yöneticilik ve liderlik tarzının farkına varma
Liderlik tarzının güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini belirleme
Eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının neler olduğunu keşfetme
Ekibini bireysel farklılıklarıyla tanıma, en uygun iletişim ve etkileşim tarzlarını öğrenme
Ekibindeki uyum ve uyumsuzluk noktalarını fark etme
Ekibinin kurumsal risk durumunu öğrenme ve buna ilişkin tedbir alma

Adayları ve çalışanları sadece CV yeterliliği değil, liyakatin tüm boyutları ile somut ve bütüncül bir biçimde değerlendirebilme
Yönetici ve çalışanlarıyla ilgili gerçekçi ve faydalı bilgilere dayalı yönlendirmeler yapabilme
Pozisyon analizi ve gereksinimlerini somut bir biçimde ortaya koyabilme
Çalışanların pozisyon uygunluklarını tespit edebilme
İşe alım veya ekip oluşturma sürecinde pozisyona, yöneticiye, ekibe ve kuruma en uygun adayı belirleyebilme
Çalışanların kurumsal risk seviyelerini ölçebilme
Lider kadronun gelişim süreçlerini etkin bir biçimde yönetebilme
Çalışanların kariyer planlarını çok yönlü ve tutarlı bir şekilde yapılandırabilme
Yetenek tespit etme, elde tutma ve geliştirme stratejilerini belirleyebilme

Kurumun stratejisine uygun olarak insan kaynaklarını şekillendirebilme
Kuruma yön verecek yetenekleri tespit etme ve geliştirme
İnsan kaynakları yönetiminde ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik sağlama
Hatalı insan kaynağı yönetiminden doğan doğrudan ve dolaylı maliyetleri azaltma

Humna
Adres

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri , No:2A İç Kapı No:13 Çankaya/Ankara

Telefon

+90532 624 9266
+90543 969 34 01