HUMNA EDU

OKUL ORTAMINDA EĞİTİM, REHBERLİK,
DANIŞMANLIK VE İNSAN KAYNAKLARI
HİZMETLERİNİ BÜTÜNCÜL BİR BİÇİMDE
KULLANICILARA SUNAN DİJİTAL BİR
PLATFORMDUR.


HUMNA EDU, Tüm öğrenci, öğretmen, rehber öğretmen,
yönetici ve velilerin bireysel farklılıklarını çok kısa sürede
online olarak tespit eder. Kişiye özgü en uygun
gelişimsel yol haritalarını ortaya koyar.

Okulda; öğrencilerin mizaç potansiyellerini, yetenek ve
zeka performanslarını ortaya çıkaracak
uygun bir iklim oluşturur, gelişimi destekler.


YAKLAŞIMIMIZ

Bilimselliği ortaya konmuş Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak; eğitimde etkili ve kolay uygulanabilir yöntemler sunar. Öğrencilerin olumlu potansiyellerini açığa çıkartmaları ve sahip olmadıkları özellikleri sonradan sentetik/edimsel olarak kazanmaları için yol gösterir.

‘Kendini tanıyan, farkındalık düzeyinde ahlaki bir algıya sahip, bilgelik düzeyinde teknolojik, bilimsel, sanatsal ve felsefi ürünler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.’ 

Eğitimde bütüncül bir dünya Miterya


Okul ortamında mizaç ve zihinsel yetenek temelli eğitim ve rehberlik yaklaşımını pratik ve etkili bir biçimde uygulama imkanı sunar.

Detaylı Bilgi

UYGULAMA ALANLARI 

Mizaç Profili

Zihinsel Yetenek
Analizi

Kişisel Gelişim

Rehberlik ve
Danışmanlık

Etkinlik Planlama ve Takip

Öğrenci İzleme

Sınıf Yönetimi

Miterya İK

Eğitim Liderliği


Mizaç ve Yetenek Temelli Eğitim ve Rehberlik Sistemi (MİTERYA) ve
Dijital Rehberlik Sistemi versiyon-2 (DRSv2)
olarak Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre hazırlanan iki
dijital platform gelişmiştir.

Humna

Dijital Rehberlik Sistemi Versiyon2 (DRSv2) Nedir? 
DRSv2; sade ve işlevsel bir biçimde yapısal bireysel farklılıkları tespit edip raporlamaya odaklanmış bir yazılım sistemidir. 250’den fazla çeşidiyle detaylı öneriler içeren raporlar sunan DRSv2, aynı zamanda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine yardımcı olacak bir modül içermektedir. Üstelik tüm eğitimci ve velilerin kendi bireysel farklılıkları hakkında detaylı mizaç profil raporları sağlamaktadır.

Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı (MİTERYA) Nedir?
 MİTERYA, yapısal bireysel farklılıkları tespit edip kişiye özgü gelişimi izlemeyi sağlayan bir yazılım sistemidir. Öğrencilerin yapısal bireysel farklılıklarını mizaç ve zihinsel yetenek temelinde tespit eder. Bu farklılıkların gelişimini; kişilik, sosyal beceri, değerler, küresel ve evrensel yaşam becerileri parametreleri üzerinden takip eder. 2000’den fazla rapor çeşidiyle kişiye özgü gelişime dair öneriler sunar.
Sadece öğrenci odaklı olmayıp eğitimciler ve veliler için de raporlar sağlayan MİTERYA, okul ortamında eğitim, rehberlik, danışmanlık ve insan kaynakları hizmetlerini bütüncül bir biçimde kullanıcılara sunar.

Humna

FAYDA VE FARKINDALIKLAR

Tüm öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin bireysel farklılıklarını çok kısa sürede online olarak tespit eder. Kişiye özgü en uygun gelişimsel yol haritalarını ortaya koyar. Okul öncesi eğitimden lisans eğitimine kadar tüm eğitim aşamalarında tutarlı, uygulanabilir ve izlenebilir yaklaşımlar sunar.

• Aile, sosyal ve mesleki yaşamlarını kolaylaştıracak öneriler
Öğrencileri çok kısa sürede doğru ve tutarlı biçimde tanıma
Bireysel farklılıklara göre sınıf yönetimi becerilerini geliştirme
Öğrenciler ve veliler için uygun iletişim ve müdahale yöntemleri önerme
Öğrenciler için kişisel, akademik ve mesleki rehberliğe yönelik püf noktaları 

• Kısa zamanda tüm öğrencilere etkili ve yararlı bir şekilde ulaşabilme imkanı
Detaylı mizaç analiz raporlarıyla eğitimci, öğrenci ve velilerle kısa zamanda bağlantı kurabilmeyi kolaylaştırma
Öğrencilerin bireysel farklılıklarının tespiti
Bireysel farklılıklara uygun online ortamda gelişim izleme
Öğrencinin kişisel, akademik ve mesleki gelişim süreçlerinin bütüncül takibi ve organizasyonu
Öğrenciye özgü detaylı raporlar ve önerilerle birebir görüşmeler için daha etkili ve verimli zaman yönetimi

Kişiye özgü hazırlanan raporlarla, ebeveynlik farkındalıklarını arttırma
Çocuklarının mizaç ve yetenek profillerini daha yakından tanımalarını sağlama
Çocuklarının kişilik, sosyal ve akademik alanlarda gelişimini destekleyen pratik öneriler
Sağlıklı bir ev ortamı ve psikolojik ekosistem için püf noktaları

Yaş gruplarına göre bireye özgü gelişimi ve davranış performansını takip edebilme
Mizaç ve yetenek potansiyellerinin keşfedilip geliştirilmesi için etkili bir yol haritası
Okul öncesi dönemden lisans eğitimine kadar yapılan tüm analizleri öğrenci portfolyosunda kaydetme

Okulun psikolojik ekosistemini bir bütün olarak görme ve yönetme
• Liderlere özel olarak; online ortamda “bireysel liderlik tarzları analizi.
Yöneticilerin sağlıklı biçimde açığa çıkartabildiği ve güçlendirmesi gereken liderlik özelliklerini ve yetkinlikleri belirleme
“Lidere özgü” bir “liderlik profil kartı” ortaya koyma
Bireysel ihtiyaçlara yönelik liderlik eğitim programı oluşturma
Kişiye özgü bireysel, sosyal ve mesleki danışmanlık hizmeti

Humna
Adres

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri , No:2A İç Kapı No:13 Çankaya/Ankara

Telefon

+90532 624 9266
+90543 969 34 01